Badania Marketingowe Badania Społeczne

Kompleksowa realizacja badań marketingowych, społeczno gospodarczych oraz ewaluacyjnych.

Korzystając z bogatego doświadczenia oferujemy kompleksową realizację badań marketingowych skierowanych do sektora Biznes, jak i badań społeczno gospodarczych oraz ewaluacyjnych dla Klientów instytucjonalnych i administracji. Udział w bardzo wielu różnorodnych projektach badawczych pozwolił nam na wzbogacenie perspektywy badawczej oraz opracowanie szeregu autorskich metodologii pozwalajπcych na osiągnięcie celów poznawczych w ramach założonego przez Klienta budżetu.

JAK PRACUJEMY

Unikam rutyny, sztampy, oraz „jedynie słusznych rozwiązań”. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości nie boimy się stosować nowych koncepcji badawczych i towarzyszącej im technologii. Rozumiejąc indywidualne potrzeby każdego Klienta, oferujemy rozwiązania najlepiej do nich dopasowane.

CO NAS WYRÓŻNIA

W realizowanych przeze nas projektach badawczych stosujemy szeroki wachlarz metod i technik badawczych a przygotowane raporty badawcze to przydatne, gotowe do wykorzystania syntetyczne opracowania zawierające praktyczne wskazówki i rekomendacje.

Obszary badań

Badania Marketingowe

To jedne z najczęściej realizowanych i najtrudniejszych do precyzyjnego zdefiniowania rodzjów badań. Są to wszystkie projekty badawcze prowadzące do zwiększenia sprzedaży usług lub produktów. Badania marketingowe sę niezbędnym elementem zarówno podejmowanych codziennie decyzji biznesowych jak i dalekosiężnych strategii.

Badania Komunikacji Marketingowej

Nasza oferta obejmuje badania wszystkich etapów i kanałów wykorzystywanych w komunikacji marketingowej. Interesuje nas zarówno przekaz reklamowy w mediach tradycyjnych i social media, akcje promocyjne i PR - owe jak i inne, niestandardowe formy komunikacji.

Badania Produktu i Marki

To bardzo szeroki obszar badań obejmujący zarówno produkt i jego cechy jak i wyobrażenia o nim, emocje i skojarzenia oraz postrzeganie go w perspektywie rynku. Badania produktu obejmują tak różnorodne zagadnienia jak koncept produktu, postrzeganie jego atrybutów, atrakcyjności i użyteczności oraz opakowania.

Badania Konsumenta

Skupiają się przede wszystkim na dokładnym poznaniu i zrozumieniu konsumenta - jego potrzeb, oczekiwań, zwyczajów, strategii zakupowych, motywów podejmowanych decyzji, lojalności wobec marek i produktów ale również stylu życia, obaw i aspiracji. Odpowiedzią na tak rozległy obszar badawczy są metodologie wykorzystujące synergię podejścia ilościowego i jakościowego.

Badania Mediów

Badania skierowane do właścicieli mediów - nadawców telewizyjnych i radiowych oraz wydawców prasy i portali internetowych. W zależności od specyfiki medium oszacujemy zasięg, liczbę widzów / słuchaczy / czytelników, zbadamy ich profil społeczno-demograficzny, zapytamy o ocenę atrakcyjności i wiarygodności medium jako całości oraz poszczególnych programów i dziennikarzy.

Analiza Danych

W ramach analizy danych zastanych przeprowadzimy kwerendę istniejących zbiorów danych, ocenimy ich potencjał informacyjny, opracuje metodologię łączenia danych pochodzących z różnych źródeł, optymalny sposób ich wykorzystania w Państwa organizacji oraz przedstawimy raport zawierający jasne wnioski i możliwe do wdrożenia rekomendacje.

Badania Społeczne

Doświadczenie w realizacji badań dla instytucji sektora finansów publicznych umożliwia nam sprawnπ i terminowπ realizacjÍ nawet bardzo duøych i z≥oøonych projektÛw badawczych. W portfolio badań realizowanych przez nas na potrzeby Klientów sektora publicznego znajdują się między innymi: badania rynku pracy i edukacji, diagnoza problemów społecznych, badania opinii publicznej oraz badania wizerunku instytucji publicznych. Rzetelnie przeprowadzona diagnoza problemów społecznych jest podstawą do podjęcia działań zaradczych i opracowania skutecznej strategii rozwiązywania problemu.

Badania Ewaluacyjne

W praktyce są to najczęściej badania realizowane na zlecenie administracji, jednostek samorządowych, uczelni lub przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z oceną programów lub projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W wielowymiarowej ocenie projektów najczęściej stosowanymi kryteriami są trafność, skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość. Badania ewaluacyjne pozwalają na określenie obiektywnych i wymiernych efektów podjętych działań interwencyjnych.

Badania Dedykowane

Bazując na bogatym doświadczeniu własnym i zespołu współpracowników podejemy się opracowania oraz realizacji badań uwzględniających specyficzne potrzeby i wymagania każdego z Klientów. W ramach projektów dedykowanych służymy wsparciem zarówno na etapie merytorycznego opracowania badań, jak również ich technicznej realizacji w oparciu o infrastrukturę techniczną i specjalistów współpracujących z naszą firmą.

Porozmawiajmy o potrzebach Twojej firmy. Jesteśmy do dyspozycji.